دانلود پی دی اف کتاب Black Book of Poems

[ad_1]

این مجموعه شعر تأمل برانگیز با عنوان آهنگ “هیچ خانه” از پینک فلوید ، موضوعات پیچیده از دست دادن ، عشق ، درد ، خوشبختی ، افسردگی ، رها شدن ، جنگ ، خیر و شر ، الکل ، مذهب و روابط خانوادگی را در بر می گیرد. کتاب سیاه شعر که بیشتر در آیات مختلط نوشته شده است ، بستری غیر تهدیدآمیز برای تأمل و مراقبه در سخت ترین چالش های زندگی فراهم می کند. این مجموعه رویکردی کاملاً صادقانه نسبت به زندگی و عشق دارد که برای همه واقع بینانه و باورپذیر به نظر می رسد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Black Book of Poems