دانلود پی دی اف کتاب Black Bears: Discover Pictures and Facts About Black Bears For Kids! A Children's Bears Book

[ad_1]

خرس های سیاه اغلب به عنوان جنگل های اردوگاه شناخته می شوند ، جایی که آنها در اردوگاه ها غذای مانده را می خورند ، اما خیلی بیشتر از این حیوان آمریکای شمالی. در آن کودک شما در مورد همه خرس های سیاه ، و آنچه که آنها انجام خواهند داد یاد می گیرد و همچنین اطلاعات خوبی در مورد رفتار آنها ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Black Bears: Discover Pictures and Facts About Black Bears For Kids! A Children's Bears Book