دانلود پی دی اف کتاب Black and White : The Confrontation Between Reverend Fred L. Shuttlesworth and Eugene Bull Connor

[ad_1]

در دهه نوزدهم و اوایل دهه شصت ، بیرمنگام ، آلاباما ، به بمبنگام معروف بود. در مرکز این زمان خشونت آمیز در جنگ حقوق مدنی ، و ایستادن در انتهای مخالف ، کشیش فرد ال. شاتلزورث از روی منبر خود برابری نژادی را تحریک کرد ، در حالی که کمیسر کانر برای وضع موجود تلاش کرد. با تکیه بر اسناد دادگاه ، گزارش های پلیس و FBI ، روزنامه ها ، مصاحبه ها و عکس ها ، نویسنده لری دان بریمنر ابتدا زندگی هر شخص را پوشش داد و سپس آنها را آورد تا نشان دهد که رویارویی آنها منجر به تغییرات قابل توجهی در جنوب شهر شد چگونه این اتفاق افتاد. نویسنده به انستیتوی حقوق مدنی بیرمنگام و همچنین کشیش فرد ال. از نزدیک با شاتلزورث و همسرش همکاری داشت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Black and White : The Confrontation Between Reverend Fred L. Shuttlesworth and Eugene Bull Connor