دانلود پی دی اف کتاب Black and Asian Theatre In Britain : A History

[ad_1]

تئاتر سیاه و آسیایی در انگلیس مطالعه بی سابقه ای است که تاریخ “دیگری” در تئاتر انگلیس را ردیابی می کند. جنبه های متنوع و غالباً متناقض این تاریخ با هم ترسیم شده است تا زمینه ای گسترده برای کار شرکت ها و پزشکان خارج از کشور آفریقا ، آسیا و کارائیب فراهم شود. کالین چمبرز از طریق ظهور بازیگران ، شرکت ها و گروه های تئاتر سیاه پوست و آسیایی در خود ، اشکال اولیه blackface و سایر نمایش ها را در قرن شانزدهم بررسی می کند. با یک تجزیه و تحلیل دقیق مشخص می شود که او چگونه صدای سیاه و آسیایی را در اوایل قرن بیست و یکم در تئاتر شکوفا کرد. داده ها و شرکت های مورد مطالعه عبارتند از: ایرا آلدریج هنری فرانسیس داونینگ پاول رابسون ارول جان مصطفی تئاتر تاریک و نور مرکز Cassidy انجمن هنر و دراماتیک هند تمبا ادریچ و پرل کانر تارا آرتز Kevon Brewster تاماشا تالوا. تئاتر سیاه و آسیایی در انگلیس منبعی آموزنده و بسیار خواندنی است و نمایانگر یک مطالعه مهم جدید در مورد تاریخ تئاتر و به طور کلی تاریخ انگلیس است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Black and Asian Theatre In Britain : A History