دانلود پی دی اف کتاب Black '47 and Beyond : The Great Irish Famine in History, Economy, and Memory

[ad_1]

در اینجا مورخ برجسته اقتصادی ایرلند و یکی از مقامات برجسته در مورد قحطی بزرگ ایرلند ، مرگبارترین فاجعه طبیعی را برای حمله به اروپا در قرن نوزدهم بررسی می کند. بین قرن هجدهم و اواسط قرن نوزدهم ، منبع غذایی که ما هنوز سیب زمینی ایرلندی می نامیم ، سریعترین رشد جمعیت را در کل اروپای غربی امکان پذیر می کند. همانطور که به صراحت در کار جدید Grada شرح داده شده است ، ورود نوزادان Blight Phytophthora سیب زمینی را از نماد سودمندی به نمادی از مرگ از گرسنگی تبدیل کرد. قحطی ایرلندی در Black’47 به اوج خود رسید ، اما برای سالهای زیادی میزان رنج و مرگ و میر را برای ایرلند افزایش داد. تاریخ ایرلند مرکزی و انگلیس ، جمعیت شناسی اروپا ، تاریخ جهانی قحطی و داستان مهاجرت آمریکا ، قحطی بزرگ ایرلند در اینجا از بسیاری دیدگاه های جدید ارائه شده است. دا گرادا از نگاه تاریخی روایت سنتی به سمت فاجعه حرکت می کند ، بر بینش های تازه موجود از طریق روش های میان رشته ای و مقایسه ای تمرکز می کند. وی چندین ویژگی اقتصادی و اجتماعی قحطی را که قبلاً در ادبیات نادیده گرفته شده بود برجسته کرد ، مانند نقشی که بازرگانان و بازارها ، علوم پزشکی و مهاجرت ایفا می کنند. مباحث دیگر شامل چگونگی تشدید آب و هوای ایرلند ، معمولاً سیب زمینی ، عدم موفقیت محصولات زراعی در سال 1845-1847 ، و بحث برانگیز عدم موفقیت انگلیس در تأمین تسکین کافی ایرلندی های در حال مرگ است. Ó گرادا تأثیرات دوبلین شهری را بررسی کرد که در درجه اول یک فاجعه روستایی بود و تجزیه و تحلیل انتقادی از قحطی را ارائه می دهد که در حافظه و سنت قومی منعکس شده است. دامنه وسیع این کتاب از منابع قابل توجه ، منتشر شده و بایگانی است. این کتاب نقطه شروع تمام تحقیقات آینده در مورد قحطی ایرلند خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Black '47 and Beyond : The Great Irish Famine in History, Economy, and Memory