دانلود پی دی اف کتاب Biting the Clouds : A Badtjala Perspective on The Aboriginals Protection and Restriction of the Sale of Opium Act, 1897

[ad_1]

در این کار زمینه بورس تحصیلی بومی ، فیونا فولی ، هنرمند مشهور مشهور ملی ، به سکوت ، خطاها و بی عدالتی ذاتی دیدگاه مردمش در باجالای “Kedar (جزیره فریزر)” می پردازد. او نوری مهم را در مورد رویه کمی شناخته شده دوران استعمار در پرداخت پول به کارگران بومی در تریاک و ‘محلول’ روشن می کند و سپس آنها را در کگاری آواره می کند. بریدن ابرها – یک حسن تعبیر برای سنگ اندازی به تریاک – ترکیبی از تصاویر تاریخی ، شخصی و فرهنگی برای بازپس گیری داستان برداتجالا از داستان معروف است. تصاویر تمام رنگی آثار هنری فولی تأثیر بیشتری بر این بررسی مهم تاریخ استرالیا می بخشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biting the Clouds : A Badtjala Perspective on The Aboriginals Protection and Restriction of the Sale of Opium Act, 1897