دانلود پی دی اف کتاب Bit by Bit: Building a Transatlantic Partnership for the Information Age : Building a Transatlantic Partnership for the Information Age

[ad_1]

این متن راه حلی را برای موانع پیش روی ایالات متحده و اتحادیه اروپا پیشنهاد می کند که آنها برای تأمین موقعیت خود در عصر اطلاعات جهانی رقابت می کنند. علیرغم اندازه و مهارت آمریكا و اتحادیه اروپا ، هیچ كدام از این دو بدون تلاش مشاركتی قادر به بهره مندی در این دوره نخواهند بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bit by Bit: Building a Transatlantic Partnership for the Information Age : Building a Transatlantic Partnership for the Information Age