دانلود پی دی اف کتاب BiSpra 2–4 : Test zur Erfassung bildungssprachlicher Kompetenzen bei Grundschulkindern der Jahrgangsstufen 2 bis 4

[ad_1]

BiSpra 2-4 یک آزمون برای ارزیابی مهارت های زبان آموزشی کودکان دبستانی در کلاس های 2 تا 4 است. این شامل سه زیرگروه است که بر درک متون متداول شنود متنی (متن BiSpra) ، درک ارتباطات جمله با کانکتورها (جملات BiSpra) و کلمات متداول (میان رشته ای) زبان دانشگاهی (کلمات BiSpra) متمرکز است که مربوط به درک است. مقادیر مقایسه ای برای کودکان یک زبانه آلمانی زبان ، برای کودکان دوزبانه و برای کودکان با زبان آلمانی به عنوان زبان دوم ، براساس نتایج آزمون تقریباً 3600 دانش آموز ، تولید شد. BiSpra 2-4 بنابراین برای کودکانی که زندگی نامه های مختلف یادگیری زبان دارند مناسب است. در کتابچه راهنمای آزمون ، نظریه توسعه ، اجرای آزمون ، ارزیابی و تفسیر و همچنین روش تجربی برای تعیین مقادیر مقایسه ای به تفصیل شرح داده شده است. جزوه های اضافی اجرای آزمون را تسهیل می کنند و عملی بودن آزمون را افزایش می دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب BiSpra 2–4 : Test zur Erfassung bildungssprachlicher Kompetenzen bei Grundschulkindern der Jahrgangsstufen 2 bis 4