دانلود پی دی اف کتاب Bismarck and the Development of Germany : The Period of Unification, 1815-1871

[ad_1]

این تاریخ سیاسی آلمان نقش بیسمارک را در حوادث منجر به فاجعه قرن بیستم ارزیابی می کند ، نشان می دهد که چگونه بیسمارک برای اولین بار به ملی گرایی آلمان ، نظامی گری پروس و اقتدارگرایی هوهنزولرن رابطه نزدیک کرده است. نویسنده در حال تکمیل جلد دوم ، “دوره ادغام ، 190-1-190” است. جلد اول جایزه علوم انسانی بنیاد مک کایت را دریافت کرده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bismarck and the Development of Germany : The Period of Unification, 1815-1871