دانلود پی دی اف کتاب Birthmarks : Poems

[ad_1]

هاجر پسرش را در یک مرز رها شده بزرگ می کند. بتشبع سعی می کند آسیب دیدگی خود را پاک کند. درگیری دیگر زن را در چاه فرو برد. شعرهای Birthmark در اندیشه زنان عهد عتیق و عهد جدید است و درباره اینکه چه کسی ممکن است امروز باشد تأمل می کنند. آنها با بهره گیری از تاریخ ، زیر متن و تجارب عادی زنانه ، با تعریف مجدد این شخصیت ها و روایت های آنها ، خوانندگان را جرأت ملاقات با زنان عصر جدید کتاب مقدس را دارند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Birthmarks : Poems