دانلود پی دی اف کتاب Birth Earth Our Future : Our Conception and Birth Defines Who We Are, How We Relate to Each Other, the Earth and Our Future.

[ad_1]

یک تغییر عمیق در حال وقوع است. شرلی وارد در مجموعه مداوم خود به نام Healing Birth to Save to the Planet (شفای تولد برای نجات در سیاره) توصیف می کند که چگونه ما بخشی از تصور ، تصور و تولد جهان هستیم. او نشان می دهد که چگونه سفر ما از لقاح تا تولد ، رابطه ما با یکدیگر ، زمین و آینده ما چگونه است. ما از اینکه محیط رحم ما چگونه بر روابط ما با یکدیگر و کره زمین تأثیر می گذارد بی اطلاع بوده ایم. بشریت متوجه شده است که ما جزئی جدایی ناپذیر از طبیعت هستیم. این ضروری است که ما نوزادان ، کودکان و بزرگسالان قوی ، شجاع ، مصمم و با اشتیاق و بینش تولید کنیم تا کره زمین را از نابودی نجات دهیم. این یک انسان روشن فکر خواهد بود که به یک سیاره سالم خدمت می کند ، و از بشریت در شیوه های جدید زندگی حمایت می کند. این کسانی خواهند بود که درک می کنند که تصور ، بارداری و تولد الگوی فراکتال هر کاری است که ما انجام می دهیم یا می گوییم. ما یک وظیفه متعالی در پیش داریم اما در این کتاب شرلی وارد بیان می کند که چگونه همه ما می توانیم از این ماجراجویی شگفت انگیز و چالش برانگیز آگاهی پیدا کنیم!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Birth Earth Our Future : Our Conception and Birth Defines Who We Are, How We Relate to Each Other, the Earth and Our Future.