دانلود پی دی اف کتاب Birds of the West Indies Second Edition

[ad_1]

نسخه به روز شده راهنمای تحسین شده میدانی برای پرندگان بزرگ غرب هند ، اولین راهنمای درست در هند غربی است که تمام پرندگان رخ داده در منطقه ، از جمله اشکال متداول و آغاز شده را پوشش می دهد و آنها را نشان می دهد. این كتاب كه به طور كاملاً به روز شده و گسترش یافته است ، دارای توصیفات دقیق بیش از 600 گونه ، علائم منطقه شناسایی ، دامنه ، موقعیت ، صدا و زیستگاه است. بیش از 100 صفحه رنگی زیبا وجود دارد که پرهای پر از همه گونه ها را نشان می دهد – از جمله آنهایی که به تازگی منقرض شده اند – همچنین نقشه های توزیع ، کد رنگی برای پرندگان بومی و معرفی تهاجمی در Avifanal West India Indies در مورد تغییرات بحث می کند. پانزده سال گذشته و اهمیت حفاظت. بیش از 60 گونه جدید از جمله خودمختاری واژن ، مقدماتی و طبقه بندی گنجانده شده است. وضعیت هر گونه را تشخیص می دهد. تصویرگری برای همه گونه های جدید و آثار هنری بهبود یافته برای آثار رمزگذار Warblers و Flychachers محدود به یک یا فقط یک مورد است. برخی از جزایر شامل بسیاری از نقشه های جدید و بهبود یافته است. از وزن پرندگان برای هر گونه استفاده کنید

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Birds of the West Indies Second Edition