دانلود پی دی اف کتاب Birds of Cuba : A Photographic Guide

[ad_1]

• اولین راهنمای زمینه عکاسی برای پرندگان کوبا • شامل همه 378 گونه ثبت شده • وضعیت به روز و طبقه بندی توزیع کوبا خانه پرندگان مختلفی است که غنی از گونه های بومی است. این جزیره همچنین مجموعه ای از پراکندگی منطقه ای است و به عنوان یک نقطه توقف مهم برای مهاجران هنگام عبور از دریای کارائیب عمل می کند. این راهنمای عکاسی جامع پوشش کاملی از هر گونه موجود در کاتالوگ کوبا را فراهم می کند. تصاویر با دقت انتخاب شده اند تا ویژگی های اصلی را نشان دهند ، در حالی که متن مختصر برای کمک به شناسایی منطقه ، ارائه اطلاعات اساسی در مورد پیری و جنسیت ، فضای خالی ، گونه های مشابه ، زیستگاه و رفتار طراحی شده است. شرح هر گونه شامل نقشه ای است که توزیع در این جزیره را نشان می دهد و یادداشت های همراه در مرز جهانی و وضعیت کوبا را نشان می دهد. این کتاب که با تصاویر خیره کننده همراه است ، راهنمای قطعی Avifuna کوبا است و برای هر بیننده پرنده یا طبیعتی که از این جزیره زیبا و پرنده بازدید می کند ، یک همراه اساسی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Birds of Cuba : A Photographic Guide