دانلود پی دی اف کتاب Birds, Bees, and Me : Songs of Praise and Lament by a Gay Christian

[ad_1]

کتاب پرندگان ، زنبورها و روح من به عنوان یک مسیحی همجنس ، مجرد ، خانه خود را در تلاقی معنویت و جنسیت قرار می دهد. از دوران نوجوانی ، پیمودن سردرگمی این افراد با یک نوع ابهام در صف صف مسیحیت ، هم عجیب است و هم از صمیم قلب. پرندگان ، زنبورها و من اینجا هستیم تا بتوانیم عکسهای فوری را هنگام بازدید از یک پسر مسیحی که به خصوص جذب مردان دیگر شده است ، تهیه کنیم. روایت در طول زندگی گوینده به عقب و جلو حرکت می کند تا تصویری از قطعات پراکنده را به تصویر بکشد که باید در طول سالها مطرح شوند. با شروع کشف نویسنده و راههای صمیمیت ، هویت و رابطه جنسی که ایمانش قبلاً منع کرده بود ، افکار خودکشی ، حملات هراس و نفرت از خود به طور چرخشی تضمین می شدند. اما با هر قدم یک آمادگی بدون دردسر نیز وجود دارد ، که جهان سرد و سو mis تفاهم شده ای را توصیف می کند که او و جنسیتش باید رشد را یاد بگیرند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Birds, Bees, and Me : Songs of Praise and Lament by a Gay Christian