دانلود پی دی اف کتاب Biotechnology : Quality Assurance and Validation

[ad_1]

بیوتکنولوژی: تضمین کیفیت و اعتبار سنجی ، بحث عملی و مفصلی درباره مسائل تضمین کیفیت و کنترل کیفیت برای کنترل موثر در تهیه محصولات بیوتکنولوژی ارائه می دهد. این کتاب مجموعه ای از موضوعات را ارائه می دهد که برخی از چالشهای منحصر به فرد شرکت های بیوتکنولوژی را در تولید محصولات بیوتکنولوژی تعریف می کند. افراد ، کیفیت و اعتبار سنجی را انتخاب می کنند ، شروع با انجماد رده های سلولی از طریق پر کردن و تصفیه محصول. این شامل یک راهنمای تأیید ، یک نمایش واضح از نحوه استفاده موثر از فیلتراسیون ، یک رویکرد یکنواخت برای فرآیندهای تمیز کردن و موارد دیگر است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biotechnology : Quality Assurance and Validation