دانلود پی دی اف کتاب Biotechnology in the Time of COVID-19 : Voices From the Field

[ad_1]

مجموعه ای از دیدگاه های متنوع از بیش از 45 رهبر فکری در صنعت بیوتکنولوژی و تلاش های آنها برای حرکت رو به جلو در طی همه گیری COVID-19. ویروس COVID-19 – گفته شده توسط رهبران آن صنعت به قول خودشان. بیش از چهل سال است که این صنعت یک اکوسیستم از دانشمندان ، کارآفرینان ، پزشکان ، سرمایه گذاران ، سرمایه گذاران خطرپذیر ، تحلیل گران ، رسانه ها و بانکداران ایجاد کرده است ، همه متعهد به پیشرفت بهداشت جهانی هستند. در طی دو ماه ، رهبران و شرکتهای این اکوسیستم کاری را که برای مقابله با ویروس قبل از COVID-19 انجام می دادند متوقف کردند. سی و هفت مشارکت کننده دیدگاه های تاریخی ، شخصی و سرمایه گذاران ، ایده هایی از درون شرکت های بیوتکنولوژی ، درس های جامع ، رهبری و نگاهی به آینده را ارائه می دهند. COVID-19 بحرانی بود که بسیاری پیش بینی می کردند ، اما بحرانی که به نظر می رسد به طور نامناسب برای آن بودیم آماده شده با که باعث ویرانی غیرضروری شده است. اکنون زمان روشن کردن افرادی است که امیدوارند با استفاده از علم و پزشکی ویروس را عقب برانیم. این کتاب مجموعه صداهایی است که از جبهه آن مبارزه بیرون می آید. همه تعهد جنگیدن را دارند و اطمینان می دهند که علم و پزشکی پیروز خواهند شد. بخشی از حق التحریر و درآمد ناشران به دو سازمان غیر انتفاعی متمرکز در تحقیقات بیماری نادر اهدا خواهد شد: ژن های جهانی (Globalgenes.org) و موسسه داروهای تغییر دهنده زندگی (lifechangingmedicines.org).

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biotechnology in the Time of COVID-19 : Voices From the Field