دانلود پی دی اف کتاب Biotechnology in Industrial Waste Treatment and Bioremediation

[ad_1]

بیوتکنولوژی در تصفیه فاضلاب صنعتی و تصفیه بیولوژیکی موضوع مهمتر تصفیه فاضلاب را عنوان می کند. با تمرکز بر میکروب شناسی آلاینده ها ، تصویری نماینده از وضعیت فعلی بیوتکنولوژی زیست محیطی ارائه می دهد و مبنایی محکم برای روش ها و کاربردهای پالایش زیستی به دست می دهد. ارائه تخصصی مطالعات موردی در این کتاب جدید ، برنامه های درمانی و فناوری های موفق استانداردهای نظارتی را نشان می دهد. این مطالعات موردی ، یک مقطع بین المللی از استراتژی ها را برای توسعه و به کارگیری تکنیک های توسعه یافته زیست پالایی نشان می دهد. بیوتکنولوژی در تصفیه فاضلاب صنعتی و تصفیه بیولوژیکی جریان های زباله اولیه ، از جمله هوا ، آب ، خاک و رسوبات را بررسی می کند و روش های خاص تصفیه را برای آلودگی های صنعتی و محیطی کشف می کند. این پوشش گسترده و منحصر به فرد به شرکت های تصفیه کننده و مقامات نظارتی اجازه می دهد تا استراتژی های مناسب درمانی را برای مشکلات خاص سایت تصفیه زباله تعیین و توسعه دهند. مشاهدات گردآوری شده و کاربردهای درست میدانی در بیوتکنولوژی در تصفیه فاضلاب صنعتی و تصفیه بیولوژیکی ، آن را به مرجعی عالی برای درک ، ارزیابی ، توسعه و بهره برداری از سیستم های تصفیه کامل و کارآمد و مقرون به صرفه تبدیل کرده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biotechnology in Industrial Waste Treatment and Bioremediation