دانلود پی دی اف کتاب Biotechnology and Biopharmaceutical Manufacturing, Processing, and Preservation

[ad_1]

در این کتاب بی نظیر ، متخصصان شیوه های قابل استفاده در فرآوری در مقیاس وسیع محصولات بیوتکنولوژی را توصیف می کنند. این کتاب با استفاده از تکنیک های پردازش و حفاظت از ذخیره سازی انبوه ، راهکارهایی برای بهبود بهره وری عملیات فرآیند محصولات متعدد و امکانات تولید برای چنین تکنیک هایی ارائه می دهد. کروماتوگرافی به طور گسترده ای برای تصفیه در تولید و لیوفیزاسیون داروهای پروتئینی مورد بحث قرار گرفته است. یک مطالعه موردی در مورد فن آوری پردازش پر کردن مهر و موم و یک فصل در مورد عوامل اقتصادی و هزینه برای مهندسی فرآیند زیست گنجانده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biotechnology and Biopharmaceutical Manufacturing, Processing, and Preservation