دانلود پی دی اف کتاب Biotechnological Applications of Extremophilic Microorganisms

[ad_1]

این کتاب مروری جامع از چگونگی استفاده از افراط در بیوتکنولوژی برای تولید و تخریب ترکیبات دارد. این مقاله با در نظر گرفتن پروکاریوتها و یوکاریوتها ، اکتشافات و کاربردهای اخیر انواع مختلف اگزوفیل ها را مرور می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biotechnological Applications of Extremophilic Microorganisms