دانلود پی دی اف کتاب Biomedical Applications of Magnetic Particles

[ad_1]

کاربردهای زیست پزشکی ذرات مغناطیسی در مورد فیزیک و شیمی ذرات نانو مغناطیسی بحث می کند و کاربردهای مهم زیست پزشکی و چالش های آینده را بررسی می کند. بخش اول با توضیح اصل مغناطیس ، اصول اساسی این زمینه را معرفی می کند ، روشهای سنتز ذرات مغناطیسی را توصیف می کند ، روشهای توصیف ذرات مغناطیسی را توضیح می دهد ، و نیروهای مغناطیسی ، چرخش ها را اعمال می کند و ذره حاصل حرکات را توصیف می کند. بخش دوم طیف گسترده ای از کاربردهای پزشکی ، شامل حسگرهای شیمیایی ، محرک های سلولی ، دارورسانی ، هایپرترمی مغناطیسی ، تقویت کنتراست تصویربرداری تشدید مغناطیسی و سمیت را توصیف می کند. ویژگی های برجسته اضافی عبارتند از: فیزیک و خصوصیات نانوذرات مغناطیسی و وضعیت هنر در کاربردهای زیست پزشکی گنجانده شده است. مرجع رسمی دانشمندان و مهندسان برای تمام زمینه های جدید یا قدیمی بیان می کند که نانوذرات مغناطیسی شکل آنها را چگونه می تواند بر خواص مغناطیسی ، خواص کلوئیدی تأثیر بگذارد ، و خواص بیولوژیکی. این کتاب که توسط تیمی از متخصصان معتبر بین المللی نوشته شده است ، منابع رسمی به روز دانشمندان و مهندسان را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biomedical Applications of Magnetic Particles