دانلود پی دی اف کتاب Biomechanics of Rowing : A Unique Insight Into the Technical and Tactical Aspects of Elite Rowing

[ad_1]

در قایقرانی ، مسابقات به رغم تکنیک ، و نه به دلیل تکنیک ، اغلب برنده می شوند و بسیاری از باورهای غلط هنوز هم به نفع روترها و مربیان است. این کتاب حقایق مربوط به روش قایقرانی را توضیح می دهد و به شما کمک می کند تا روش صحیحی را برای دستیابی به بهترین عملکرد خود پیدا کنید. در این نسخه جدید ، به طور گسترده به روز شده است تا جدیدترین تحولات بازی را ثبت کند. بیومکانیک قایقرانی ، براساس بیست و پنج سال تجربه کار با بهترین مریخ نوردان ، بینشی منحصر به فرد در مورد جنبه های فنی و استراتژیک قایقرانی فراهم می کند. مدل سازی بیومکانیکی جامع با هدف یافتن تعادل بهینه متغیرها و تجزیه و تحلیل دقیق از میلیون ها نمونه داده ، مربیان در سراسر جهان است. مباحث تحت پوشش شامل اندازه گیری است. تجزیه و تحلیل عملکرد؛ تکنیک؛ قایقرانی ارگومتر و سرانجام تجهیزات قایقرانی و تقلب.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biomechanics of Rowing : A Unique Insight Into the Technical and Tactical Aspects of Elite Rowing