دانلود پی دی اف کتاب Biomass Production and Efficient Utilization for Energy Generation

[ad_1]

محتوای این کتاب تمام جنبه های اصلی تولید زیست توده و استفاده کارآمد برای تولید انرژی را در بر می گیرد. بیشتر اطلاعات ارائه شده در این کتاب مبنایی برای درک شناخت استفاده صحیح از زیست توده برای تولید گرما و برق است. در این کتاب ، معیارهای طراحی ، وضعیت فعلی فناوری و چشم انداز آینده انرژی پاک از طریق نمودارها ، شکل ها ، جداول ، جریان ها به تصویر کشیده شده است. معادلات و غیره برای روشن و مفیدتر شدن موضوع.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biomass Production and Efficient Utilization for Energy Generation