دانلود پی دی اف کتاب Biointenstive Integreated Pest Management for Horticultural Crops

[ad_1]

کتاب حاضر با تکنیک های اخیر در مورد رویکردهای یکپارچه زیستی فشرده برای مدیریت آفات باغبانی با 19 فصل مشخص شده است. تلاش اطلاعاتی گردآوری شده در مورد روشهای غیر شیمیایی استراتژیهای مدیریت آفات از روشهای زراعی گرفته تا فیزیکی ، مکانیکی ، سموم بیو سم ، عوامل بیوشیمیایی ، سموم دفع آفات دو منطقه و غیره که از نظر زیست محیطی و اقتصادی مضر هستند ، متغیر است. این کتاب ممکن است یک ماده مرجع مفید برای کشاورزان ، محققان و دانشجویانی باشد که از محصولات ارگانیک تولید می کنند و از استراتژی های کنترل آفات زیست سازگار استفاده می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biointenstive Integreated Pest Management for Horticultural Crops