دانلود پی دی اف کتاب Biogenese, Anthropogenese und Extraterrestrische Intelligenz : Höherentwicklung durch Negation

[ad_1]

پایان نامه / رساله دکتری از سال 1987 در گروه زیست شناسی – زیست شناسی انسانی ، درجه: موفق ، دانشگاه روستوک (زیست شناسی اقدام) ، زبان: آلمانی ، چکیده: کار مربوط به قوانین رشد بالا در طبیعت و جامعه است ، یعنی توسعه کمتر مردم به اشکال بالاتر حرکت ماده می روند. طبق قانون اساسی سوم دیالکتیکی فردریش انگلس ، توسعه بالاتر به عنوان نفی مضاعف تعبیر می شود. دوره پیشرونده در تکامل زیستی و تاریخ بشریت بنابراین با یک الگوی نوسان موزون بین تضادهای دیالکتیکی مشخص می شود. مفهوم مدل توسعه یافته در پایان نامه تحت تأثیر فرهنگ سوسیالیستی واقعی که در زمان GDR به فعلیت رسیده است ، توسعه یافته است. اما در حال حاضر ، این ایده ها می توانند در گفتگو درباره مفهوم تیانشیا که توسط فیلسوف چینی ژائو چینگ یانگ درباره آینده نظم نوین جهانی توسعه یافته است ، مهم شوند. از نظر روش شناسی ، تحقیقات عمدتاً بر اساس تشبیهات انجام می شود. با مقایسه بین مراحل و مراحل مختلف ، سعی می شود چیزی مشابه پیدا شود. این روش تجزیه و تحلیل مقایسه ای دارای یک سنت طولانی در زیست شناسی است. هنگام در نظر گرفتن قیاس ، گسترش محتوای برخی کلمات یا استفاده از عبارات استعاره ای گاه اجتناب ناپذیر است. به عنوان مثال ، واژه “دانش” در اینجا با مفهوم بسیار گسترده ای استفاده می شود. ارائه با توصیف پارامتر انکار آغاز می شود. به دنبال آن توضیحاتی در مورد روند دوره بندی ارائه می شود. این کار با یک انقلاب چند سلولی آغاز می شود زیرا شواهد تجربی در اینجا ناقص است. در توضيح درباره توسعه جامعه ، تشابهات موجود مجدداً مورد استفاده قرار گرفته و از طريق تحقيقات در مورد مراحل منفي منفي مشخص مي شوند. فصل آخر نتیجه گیری در مورد روش تحقیق سیستم های زیست محیطی ، به طور خاص مربوط به طراحی پیچیده سیستم های اقتصادی-اقتصادی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biogenese, Anthropogenese und Extraterrestrische Intelligenz : Höherentwicklung durch Negation