دانلود پی دی اف کتاب Bioethics and the Character of Human Life : Essays and Reflections

[ad_1]

در مقاله های جمع آوری شده در اینجا ، گیلبرت ملندور از خوانندگان دعوت می کند تا برخی از موضوعات بیولوژیکی را که برای همه ما مهم است ، در نظر بگیرند. در این مقاله اخلاق زیستی به عنوان یک رشته با تعداد کمتر متخصص به عنوان مجموعه ای عمیقاً انسانی از نگرانی های محدود شده توسط برخی از متخصصان که ناگزیر ما را به سمت مسائل دینی و معنوی می کشد ، تلقی می شود. از تفکر تجربه وی به عنوان عضوی از شورای ریاست جمهوری در اخلاق زیستی ، تا روشی که آموزش سه گانه مسیحی به معنای شخصی بودن از ابتدای زندگی تا پایان آن شکل داده است ، این مقالات به خوانندگان اجازه می دهد تا مسائل را در نظر بگیرند فرصتی بدهید تا به آن فکر کنید. اهمیت اساسی انسان.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bioethics and the Character of Human Life : Essays and Reflections