دانلود پی دی اف کتاب Bioengineering of the Skin : Methods and Instrumentation, Volume III

[ad_1]

مهندسی زیستی پوست زمینه گسترده ای از پوست تحقیقاتی و بالینی است. این راهنما تمام فناوری ها و تجهیزات موجود در بازار را توصیف می کند. این یک مرور کلی در مورد روشهای عدم بررسی عملکرد پوست را ارائه می دهد. ابزارهای موجود در بازار بررسی می شوند و با منابع به روز شده برای هر ساز مقایسه می شوند. این کتاب با ارائه تجزیه و تحلیل فنی هر ابزار ، محققان را قادر می سازد تا اصول بیوفیزیکی آن را درک کرده و تجهیزات آزمایشگاهی را بهتر خریداری کنند. حاوی آدرس تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در سراسر جهان است ، و آن را به یک منبع ضروری مرجع تبدیل کرده است. نوشته شده توسط کارشناسان بین المللی. عناوین شامل از دست دادن آب ترانسپیدرمال ، آبرسانی ، گل دهی به روش لیزر-داپلر ، اندازه گیری جریان خون پوست در سبوم ، pH و یون ها و اندازه گیری های pO2 و pO2 از طریق پوست است. رنگ ، زبری و خاصیت ارتجاعی پوست با جزئیات بررسی می شود. تکنیک های تصویربرداری از پوست ، کاپیلاروسکوپی و فیلمبرداری با فلوئورسانس شرح داده شده است. در مورد ابزارهای میکروسکوپی سطح پوست نیز بحث شده است. مهندسی زیستی پوست تکنیک های پیشرفته را تفسیر می کند و برای کسانی که نیاز به ادامه فعالیت در این زمینه همیشه در حال تغییر دارند ، خواندن ارزشمند است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bioengineering of the Skin : Methods and Instrumentation, Volume III