دانلود پی دی اف کتاب Bioeconomy : Shaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economy

[ad_1]

این کتاب تحت مجوز CC BY 4.0 دسترسی آزاد دارد. این کتاب زمینه جدید “اقتصاد زیستی” را به عنوان استفاده پایدار و ابتکاری از زیست توده و دانش بیولوژیکی برای تأمین غذا ، خوراک ، محصولات صنعتی ، انرژی زیستی و خدمات زیست محیطی تعریف می کند. این فصل ها اهمیت مفاهیم زیست اقتصادی در گفتمان های عمومی ، علمی و سیاسی را برجسته می کند. نویسندگان با استفاده از یک رویکرد میان رشته ای ، ابعاد اقتصاد زیستی را به عنوان ابزاری برای دستیابی به پایداری بیان می کنند. نویسندگان به طور ایده آل جنبه های مختلف اقتصاد زیستی را شرح می دهند. وی از طریق تمرکز این دانشگاه بر “زیست اقتصادی” ، مشارکتهای آن در برنامه تحقیقات اقتصاد زیستی ایالت فدرال بادن-وورتمبرگ و مشارکت در شورای اقتصاد اقتصادی آلمان ، تجربه عمیقی در زمینه تحقیقات بین رشته ای کسب کرده است. تعداد پروژه های مرتبط با اقتصاد زیستی در دانشگاه های اروپا در حال افزایش است ، این کتاب اطلاعات اولیه اقتصاد زیستی را به دانشجویان و محققان دوره کارشناسی ارائه می دهد. این خوانندگان علمی را با اصطلاحات مربوط به اقتصاد زیستی آشنا می کند و زمینه ای علمی برای اقتصاددانان ، زراعت شناسان و دانشمندان علوم طبیعی فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bioeconomy : Shaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economy