دانلود پی دی اف کتاب Biodynamic Beekeeping : A Sustainable Way to Keep Happy, Healthy Bees

[ad_1]

زنبورداری مدرن تحت تأثیر تکنیک های جدید و روش های تولید مثل تولید عسل را افزایش داده است ، اما کلنی های زنبورعسل را در معرض بیماری و آسیب پذیر قرار داده است. با کاهش نگران کننده جمعیت زنبورهای عسل ، ابراز نگرانی در مورد بحران زیست محیطی قریب الوقوع ، بسیاری از زنبورداران خواستار راه های پایدارتر مراقبت از زنبورهای عسل هستند. زنبورداری بیودینامیکی اولین کتابی است که دستورالعمل های عملی مراقبت از زنبورها را با استفاده از اصول و روش های بیودینامیکی ارائه می دهد. بیودینامیک با در نظر گرفتن تأثیر حرکت ستارگان و سیارات بر عادات زنبورهای عسل ، زنبورداران را ترغیب می کند تا با سیگنال زنبورهای خود مطابقت داشته باشند ، به عنوان مثال بهترین روز برای مشاهده کلنی ها یا جمع آوری عسل مناسب است. جالب است. این کتاب به زنبورداران در مورد چگونگی کار جامع تر ، توصیه ها و دستورالعمل های مفصلی را ارائه می دهد ، از جمله: چالش ها و مزایای تولید نعل اسب ملکه برای ایجاد بیودینامیک گله برای ترویج بیودوسوامی مصنوعی. استفاده از روش استفاده از Vero دستورالعمل اشتباه برای ایجاد خوراک زمستانی با توجه به تفکر بیودینامیکی فعلی

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biodynamic Beekeeping : A Sustainable Way to Keep Happy, Healthy Bees