دانلود پی دی اف کتاب Biodiversity: Monitoring Management and Utilization

[ad_1]

تنوع زیستی شامل حیوانات ، گیاهان ، میکروب ها و ژن های مختلف آنها ، اکوسیستم های آبی ، اکوسیستم های زمینی و دریایی است. حفاظت از این تنوع بیولوژیکی که شامل کل تنوع گونه ای موجود در زمین است برای آینده ما مهم است ، تغذیه مردم روی زمین برای غذای انسان. تنوع زیستی: نظارت ، مدیریت و استفاده در درجه اول برای دانشجویانی طراحی شده است که در طیف وسیعی از دوره های گیاه شناسی ، جانورشناسی ، بیوتکنولوژی ، میکروبیولوژی ، محیط زیست و محیط زیست در حال مطالعه تنوع زیستی هستند. این برای معلمان ، و همچنین عمومی ها و آماتورها ، که علاقه مند به کشف اصول اساسی ، موارد استفاده ، خطرات و حفاظت از تنوع زیستی هستند ، مفید است. این کسی است که باید بخواند برای هر کسی که نیاز به مروری بر ادبیات گسترده در این زمینه دارد. این بخش شامل مشارکت های مختلفی است که وضعیت هنر تحقیق در زمینه تعاملات بیولوژیکی را به معنای وسیع آن توصیف می کند. هدف افزایش درک ، آگاهی و قدردانی از ارزشهای مختلف تنوع زیستی است ، که برای ایجاد تمایل به ایجاد تغییرات رفتاری لازم برای حفظ و استفاده مداوم از تنوع زیستی ضروری است. این کتاب موفق شده است بسیاری از موضوعات مهم پیرامون بحث و روابط بین تنوع زیستی ، بیوتکنولوژی ، مالکیت معنوی و دانش سنتی را ارائه دهد. این روش راههای ارتباط آینده ما با گونه های در معرض تهدید زمین را مشخص می کند و نشان می دهد که چرا حفاظت برای ما بسیار مهم است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biodiversity: Monitoring Management and Utilization