دانلود پی دی اف کتاب Biodiversity and Wind Farms in Portugal : Current knowledge and insights for an integrated impact assessment process

[ad_1]

این کتاب مروری بر دانش پیشرفته در زمینه تعامل بین تنوع زیستی و توسعه انرژی باد متمرکز بر واقعیت پرتغال را ارائه می دهد. این جلد به خصوصیات رویه های ارزیابی تأثیر در پرتغال ، مخالفت با شیوه های بین المللی و ارائه نتیجه گیری اصلی خود با پوشش موضوعات گسترده زیر اشاره می کند: من) ارزیابی پویایی مکانی و زمانی حیات وحش تحت تأثیر مزارع بادی از جمله پرندگان ، خفاش ها و پستانداران زمینی ( به ویژه جمعیت گرگهای پرتغالی) ب) روشهای مورد استفاده برای ارزیابی اثرات ناشی از این نوع توسعه در تنوع زیستی ؛ iii) بهترین روش برای اجرای رویکرد مدیریت انطباقی برای پوشش دادن تنوع زیستی و مزارع بادی. دانش ارائه شده در این کتاب از طریق فعالیتهای تحقیق و توسعه توسط شرکت Bioinsight (شرکت Bio3 سابق) طی 13 سال گذشته جمع آوری شده و بخشی از آن توسط پروژه تحقیق و توسعه به نام “باد کاهش یافته و جبران می شود” به عنوان راه حل های یکپارچه برای مدیریت تنوع زیستی در مزارع تأمین می شود. ” مرگ و میر پرندگان و خفاش ها »(مخفف: Wind and تنوع زیستی) ، با همکاری مشترک صندوق توسعه منطقه ای اروپا (FEDER) تحت برنامه عملیات منطقه ای مرکز (Mais Centro). این جلد خلا as ادبیات را به عنوان کتابی که بینش بهترین روش ها برای ایجاد و مدیریت یک مزرعه بادی از دیدگاه مدیریت تنوع زیستی ، ایجاد تعهد بین پایداری اقتصادی و حفظ تنوع زیستی است ، پر می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biodiversity and Wind Farms in Portugal : Current knowledge and insights for an integrated impact assessment process