دانلود پی دی اف کتاب Biodemography of Fertility in Japan :

[ad_1]

این کتاب داده های اساسی در مورد تعیین کننده های پروگزیمال باروری در ژاپن را ارائه می دهد. هدف آن تقسیم سطوح پایین باروری در ژاپن به م physicalلفه های جسمی ، رفتاری و اجتماعی است. علاوه بر این ، این کتاب مطالعات قبلی در مورد تعیین کننده های پروگزیمال باروری در ژاپن را بررسی می کند و داده های سایر کشورها را مقایسه می کند. این کتاب اولین کتاب خلاصه ای از پروژه های تحقیقاتی قبلی است که در ژاپن با این موضوع انجام شده است ، و جهت تحقیق در آینده جهت پر کردن شکاف های تحقیق باقی مانده پیشنهاد شده است. بعلاوه ، این امر نور جدیدی را بر شباهت شباهتها و تفاوتهای بین اجزای بیوشیمیایی در ژاپن و سایر کشورها روشن می سازد ، که خوانندگان را قادر می سازد مکانیسم های تغییر تولید مثل در ژاپن را درک کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biodemography of Fertility in Japan :