دانلود پی دی اف کتاب Biochemistry, Biophysics, and Molecular Chemistry : Applied Research and Interactions

[ad_1]

بیوشیمی ، بیوفیزیک و شیمی مولکولی: تحقیقات کاربردی و تعامل زمینه لازم در بیوفیزیک و شیمی مولکولی و دانش بیوفیزیک پیشرفته زیادی را فراهم می کند. این امر بر روابط متقابل روزافزون شیمی مولکولی و بیوشیمی تأکید دارد و آشنایی با روشهای تجربی هر دو رشته را فراهم می کند. این کتاب با فراهم آوردن پایه بیوشیمیایی جامد و ریشه در شیمی ، برخی از پیشرفتهای گسترده در بیوشیمی ، به ویژه در زمینه زیست شناسی ساختاری و بیوانفورماتیک را بیان می کند. حوزه های موضوعی شامل یکپارچگی و اخلاق علمی است. تحقیقات ترجمه بالینی در سرطان ، دیابت و بیماری های قلبی ؛ داروهای نوظهور برای درمان بیماری های نورودژنراتیو ؛ آنفلوانزای خوکی ، مرغی و انسانی. استفاده از داده های بزرگ در دانش مصنوعی در این زمینه ؛ بینش بیوانفورماتیک در مورد شیمی مولکولی ؛ و خیلی بیشتر.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biochemistry, Biophysics, and Molecular Chemistry : Applied Research and Interactions