دانلود پی دی اف کتاب Biochemistry and Function of Sterols

[ad_1]

دانشمندان برجسته بین المللی رشته های فعلی و در حال توسعه را در تحقیقات استرول در بیوشیمی و عملکرد استرول ها جمع می کنند. نویسندگان متخصص در هر زمینه عمده تحقیقات استرول – پزشکی ، بیوشیمی ، شیمی و کشاورزی هستند. هر فصل دارای موضوعات تحقیقاتی جدید و در حال توسعه همراه با وضعیت فعلی تحقیق است. کل بخش در زمینه های عمده و در حال گسترش بیوشیمی گل و عملکرد استرول ها در همه گروه ها یا موجودات متمرکز است. دامنه گسترده این کار بسیاری از رشته ها را در بر می گیرد و طیف گسترده ای از محققان ، دانشجویان و مردم را به خود جلب می کند. اساتید بیوشیمی و عملکرد استرول ها را به عنوان کتاب درسی برای دوره های استروئیدها ، لیپیدها یا بیوشیمی گیاهی دریافت می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biochemistry and Function of Sterols