دانلود پی دی اف کتاب Biochemical Approaches for Glutamatergic Neurotransmission :

[ad_1]

این جلد تکنیک ها و تحولات اخیر در رویکردهای بیوشیمیایی را برای مطالعه انتقال عصبی گلوتاماتیک ارائه می دهد. این کتاب در مورد مسیرهای عصبی ، تصویربرداری عملکردی یا طیف سنجی ، ابزارهای ژنتیکی یا دارویی و شیمی عصبی منحصر به فرد در مدل های بالینی تجربی بحث می کند. در این بخشها عناوینی از جمله: شناسایی نورونهای گلوتاماتیک در یک منطقه گسسته مغز ، حسگرهای زیستی برای نظارت بر گلوتامات خارج سلولی در داخل بدن ، الکتروفورز مویرگی و کروماتوگرافی مایع و تشخیص بالینی بالقوه مغز مغز با استفاده از نظارت بر گلوتامات سلول در داخل بدن. مطالعه در سوخت های زیستی و بافت ها. در سبک سری Neuromathodes ، معلمان از مشاوران دقیق و انتقادی لازم برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در آزمایشگاه شما دریافت می کنند. رویکرد بیوشیمیایی انتقال عصبی پیشرفته و گلوتاماتیک یک منبع ارزشمند برای محققانی است که در زمینه شیمی عصبی گلوتامات مطالعه می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biochemical Approaches for Glutamatergic Neurotransmission :