دانلود پی دی اف کتاب Bioarchaeology and Identity Revisited

[ad_1]

این جلد جهت های جدیدی را در مطالعه هویت اجتماعی در جمعیت های قبلی برجسته می کند. با توجه به تحقیقات تعریف شده در زمینه باستان شناسی زیستی و هویت در ایالات متحده ، مشارکت کنندگان دامنه موضوع را از نظر منطقه ای ، نظری و روش شناختی گسترش دادند. این مجموعه با نشان دادن یک رویکرد چند مقیاسی و شفاف سازی وضوح در پرونده باستان شناسی ، فراتر از تمرکز قبلی بر جنبه های منفرد هویت است. مطالعات موردی در این جلد از هر دو بخش دنیای جدید و دنیای قدیم ، از جمله سایت هایی در آمریکای شمالی ، آمریکای جنوبی ، آسیا و خاور میانه است. جوامع از شکارچیان اولیه هولوسن گرفته تا فقرای شهری قرن نوزدهم مورد بررسی قرار گرفتند. همکاران مفهوم هویت را شامل ناتوانی یا وضعیت سلامتی ، سن ، طبقه اجتماعی ، مذهب ، شغل و هویت مشترک و خانوادگی کردند. آنها علاوه بر ترکیب چهره های باستان شناسی زیستی با تاریخ شفاهی و مصنوعات مادی ، از روش های جدیدی استفاده می کنند ، از جمله تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی و رویکرد انسانی تر در استئوبوگرافی. زیست شناسی و هویت دوباره مورد استفاده قرار می گیرد روش های به روز مفهوم سازی هویت در زمان و مکان را ارائه می دهد. یک جلد از مجموعه ای از تفاسیر زیست باستان شناسی گذشته بشر: یک دیدگاه محلی ، منطقه ای و جهانی ، ویرایش شده توسط کلارک اسپنسر لارسن.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bioarchaeology and Identity Revisited