دانلود پی دی اف کتاب Bio- and Nanosorbents from Natural Resources :

[ad_1]

این کتاب با تأکید ویژه بر کاربردهای یافتن مواد در دفع آب ، در زمینه نانوذرات استخراج شده از پلیمرهای طبیعی بررسی می کند. این ماده از یک ماده آلی یا طبیعی با اسکلت غیر آلی تشکیل شده است که می توان از آن نانومواد تهیه کرد. بنابراین این نانومواد می توانند برای تقویت ماتریس های دیگر مورد استفاده قرار گیرند و در شکل باستانی خود دارای یک بازده جذب استثنایی هستند. از آنجا که منشأ طبیعی یا بیولوژیکی دارد ، مواد توصیف شده در این کتاب خود را به عنوان سازگار با محیط زیست و غیر سمی متمایز می کند. در این کتاب چگونگی ترکیب و بهره برداری از این مزایای مواد توصیف شده بیان شده است. بنابراین می تواند الهام بخشی برای شیمی دانان ، فناوری نانو ، مهندسان محیط زیست و کلیه دانشمندانی باشد که به طور کلی در زمینه آلودگی آب و نوآوری در زمینه فناوری های جدید فعالیت می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bio- and Nanosorbents from Natural Resources :