دانلود پی دی اف کتاب Bindung und Geschwister : Vorbilder, Rivalen, Verbündete

[ad_1]

روان درمانی و مربیگری – گهواره روابط به عنوان منبع و ریسک – موضوعات »خواهران و برادران« عملاً در همه اشکال حرفه ای مشاوره و پزشکی مرتبط هستند – نویسندگان مشهور بین المللی با س theالات زیر حجم را با دیگران مرتبط می کنند: – چگونه رابطه شدیدی بین خواهر و برادر ایجاد می شود؟ – چرا رقابت خواهر و برادر است؟ – والدین چه تاثیری در پیوند فرزندان خود دارند؟ – چگونه می توان یک پیوند برادرانه امن ترویج کرد؟ – خواهر و برادرهای ناتنی ، خواهر و برادر خوانده یا فرزند خوانده چه نقشی را در خانواده یا در خانواده های مختلط بازی می کنند؟ – پیوند بین خواهر و برادر در روابط و دوستی های بعدی و همچنین توانایی گروه چه تاثیری دارد؟ – چه عواملی بر نزدیک بودن خواهر و برادر به بزرگسالی تأثیر می گذارد؟ – آیا رابطه خواهر و برادر به عنوان یک عامل محافظت کننده یا خطرناک برای بیماری روانی عمل می کند؟ – کدام یک از موارد همراهی ، مشاوره ، درمان و پیشگیری برای افراد درگیری خواهر و برادر مفید است تا بتوان از تجربیات آسیب زا جلوگیری کرد یا با آنها کنار آمد؟ هدف این کتاب: – روانشناس – روانپزشک – روانپزشک – پزشک در همه رشته ها – مددکاران اجتماعی و آموزش – کارکنان بهزیستی جوانان

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bindung und Geschwister : Vorbilder, Rivalen, Verbündete