دانلود پی دی اف کتاب Binaurale Beats : Leichter lernen, besser schlafen, klarer träumen und sich vitaler fühlen durch Gehirnwellen-Stimulation – Theoretische Erläuterung und einfache Selbstanwendung

[ad_1]

ضربان های دو گوش تأثیر بسزایی در پردازش اطلاعات شهودی و ناخودآگاه ما دارند. در همین حال ، تأثیر ضربات لوبیا به طور متوسط ​​در مطالعات مختلف اثبات شده است. ضربان های دو گوش همراه ما هستند و به طور منظم در زندگی روزمره با ما ملاقات می کنند. فرکانس عمل در رسانه های تبلیغاتی بیش از همه ما است ، جایی که در تریلرهای تبلیغاتی به خوبی استتار می کنند. مدت ها است که شناخته شده است که استفاده از ضربان های دو جمله ای تأثیر قابل توجهی در الگوهای رفتاری ، تصویر از خود ، رفتارهای یادگیری و عادات و باورهای ما دارد. به طور گسترده رسانه ها از ضربات beanural برای اهداف خود استفاده می کنند ، ما همچنین می توانیم از علایق ، خواسته ها و اهداف خود حمایت کنیم. در این راهنما شما به روشی بازیگو و قابل فهم خواهید آموخت: 1) تعریف: ضربات دو قطبی دقیقاً چیست و تکنیک امواج مغزی به چه ترتیب کار می کند؟ 2) قوانین آزادی: کدام دامنه فرکانس را می شناسیم و کدام برداشت و ویژگی با این تحریک Brainwave ایجاد می شود؟ 3) تأثیر: ضربان قلب دو جمله ای چگونه در مغز ما کار می کند؟ 4) الزامات کاربردی برای خود: در کدام مناطق می توانیم از ضرب دوجمله ای برای بهینه سازی خود استفاده کنیم و چه مزایایی برای ما دارد؟ 5) دستورالعمل های کاربرد شخصی: در مراحل ساده می آموزیم که چگونه می توانیم با استفاده از نرم افزار صوتی رایگان خود را ایجاد و استفاده کنیم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Binaurale Beats : Leichter lernen, besser schlafen, klarer träumen und sich vitaler fühlen durch Gehirnwellen-Stimulation – Theoretische Erläuterung und einfache Selbstanwendung