دانلود پی دی اف کتاب BIM und Recht in Österreich : Rechtliche Fallstricke und Lösungsansätze bei der Anwendung

[ad_1]

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) به عنوان راهی برای عملکرد دیجیتال در صنعت ساخت و ساز و یافتن هرچه بیشتر کاربران ، به بخشی جدایی ناپذیر از روش برنامه ریزی تبدیل شده است. با استقرار این فناوری جدید در اسناد دیجیتال ساختمان ، س legalالات حقوقی جدید و در برخی موارد هنوز حل نشده بوجود می آیند: چه کسی حق طرح ها را دارد؟ آیا می توانم مجبور به استفاده از BIM در برنامه ریزی ها شوم؟ و اگر مشکلی پیش بیاید ، چه کسی مسئولیت مسئولیت را بر عهده دارد؟ ویلهلم برگتالر ، لوكاس گوتاردیس و ملیسا نوهوسیه BIM را از دیدگاه های مختلف حقوقی مورد بررسی قرار داده و پیشنهادهای مفیدی را از طریق دادرسی ارائه می دهند. در فصل های قانون قرارداد ، قانون تدارکات و حقوق مالکیت معنوی ، به درستی بیان شده است که چگونه می توان از مشکلات حقوقی جلوگیری کرد و مشکلات حقوقی را هنگام استفاده از BIM حل کرد. هدف این انتشار هم افراد و هم شرکت هایی است که خود از BIM استفاده می کنند و همچنین مشتریانی که می خواهند با استفاده از BIM پروژه های خود را اجرا کنند. این به همه کاربران BIM یک مرور کلی از امکانات و محدودیت های قانونی مربوط به هنگام استفاده از BIM می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب BIM und Recht in Österreich : Rechtliche Fallstricke und Lösungsansätze bei der Anwendung