دانلود پی دی اف کتاب Billionaire’s Deep Love : Volume 1

[ad_1]

در گذشته هان مو پنج میلیون برای خرید سو چینگلیان هزینه کرد. در آن زمان سو چینگلیان معتقد بود که این مرد فرشته فرستاده شده توسط بهشت ​​است که می تواند به نجات او کمک کند اما نمی تواند عاشق او شود و در صورت امکان می توان روی او حساب کرد ، تا زندگی خود را به این روش کسل کننده با او بگذراند ، اگرچه بعد از اینکه کیائو می در معرض دید قرار گرفت ، دنیای کیون لیان در تاریکی فرو رفت ، او از خانه اش خارج شد و مجبور شد قبیله یان را ترک کند ، که فکر می کرد او و یین از قبیله یین خواهد بود. آنها از فاصله زیادی جدا شده اند ، هرگز یکدیگر را نمی بینند ، با این حال او سالها گشت می زد ، اما مرد به او گفت که من تو را دوست دارم

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Billionaire’s Deep Love : Volume 1