دانلود پی دی اف کتاب Bilingual Women : Anthropological Approaches to Second Language Use

[ad_1]

این کتاب از زبان زنان در موقعیت های فرهنگی دوزبانه یا چندزبانه استفاده می کند. نویسنده – انسان شناس اجتماعی ، معلم زبان و مترجم که طیف گسترده ای از موقعیت های جغرافیایی و زبانی را شامل می شود ، از مرگ گلیک در حبریدهای بیرونی گرفته تا استفاده از زبان اسپانیایی توسط زنان کچوا و آیمارا در آند. برخی مضامین مشترک پدیدار می شود: زبانهای اصلی و فرعی ، استفاده از زنان. نگرش بلند پروازانه نسبت به زنان به عنوان مترجم ، مفسر و نویسنده به انگلیسی به عنوان زبان دوم. نقش مهم زنان در وجود (یا مرگ) زبان های اقلیت مانند گالیکی و برتون.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bilingual Women : Anthropological Approaches to Second Language Use