دانلود پی دی اف کتاب Bildungsungleichheit aufgrund ethnisch-kultureller Herkunft? Eine Untersuchung der Bildungschancen und Hindernisse von Migranten in Deutschland : Ursachen von Bildungsungleichheit

[ad_1]

پایان نامه – آموزش بین فرهنگی از سال 2012 در گروه آموزش ، درجه: 1.0 ، دانشگاه مارتین لوتر هاله ویتنبرگ (آموزش) ، زبان: آلمانی ، چکیده: پایان نامه بر روی موضوع نابرابری آموزشی تمرکز دارد. هدف این است که نابرابری آموزشی تا چه اندازه به دلیل ریشه های قومی و فرهنگی وجود دارد. اولین مورد تجزیه و تحلیل مفهوم اصطلاحات اصلی کار است. اصطلاحات پس از ارائه سیاست در مورد خارجی ها در آلمان بر اساس مشاهدات تاریخی از روند توسعه و تغییر مهاجرت از اواسط قرن بیستم تا قرن بیست و یکم مورد بحث قرار گرفته است. سپس توضیحات نظری برای نابرابری آموزشی ارائه می شود. در اینجا بررسی تئوری بودون و بوردئو برای نشان دادن تفاوت مشارکت در آموزش انجام شده است. سپس عوامل مختلفی عامل نابرابری آموزشی در بین مهاجران جوان در نظر گرفته می شود. س subالات فرعی زیر مرتبط هستند: نابرابری اجتماعی (اجتماعی) به چه معناست و منشأ اجتماعی در آن چه نقشی دارد؟ این کار با بررسی ادراکات مختلف نابرابری مرتبط با طبقه بندی اجتماعی انجام می شود. علاوه بر این ، مهاجرت و ادغام اصطلاحات و معنی آنها تجزیه و تحلیل می شود. این باید در سیر تاریخی سیاست خارجی در آلمان نشان داده شود. به طور خاص ، دوره از 1945 تا اوایل قرن 21 با دقت بیشتری بررسی می شود. بعلاوه ، مهم است که پاسخ دهیم چگونه نابرابری آموزشی با استفاده از رویکردهای نظری قابل توضیح است. سپس تمرکز بر روی س ofال علل نابرابری آموزشی در بین مهاجران است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bildungsungleichheit aufgrund ethnisch-kultureller Herkunft? Eine Untersuchung der Bildungschancen und Hindernisse von Migranten in Deutschland : Ursachen von Bildungsungleichheit