دانلود پی دی اف کتاب Bildungsstandards : Kompetenzorientierung, Aufgabenkultur und Qualitätsentwicklung im Schulsystem

[ad_1]

این کتاب بینشی چند منظره از روند اجرای یک اصلاح آموزشی فراهم می کند ، که در سطح ملی و بین المللی به عنوان ضروری ترین معیار برای یک سیستم مدارس شایسته گرا توصیف می شود: استاندارد آموزشی مدرسه. اجرا به عنوان یک فرایند پیچیده از توسعه کیفیت شامل ابعاد اصلی آموزش ، آموزش و پرورش و آموزش معلم درک می شود. شرایط موفقیت چنین اصلاحاتی ، که کمی سازی را در زمینه های مختلف توصیف می کند ، از نتایج تجربی از تحقیق در زمینه اجرای استانداردهای آموزشی تا رهبری فرهنگ های آموزشی تا آموزش فرهنگ ها با استفاده از نمونه هایی از اجرای در اتریش ، نشان داده شده است. سیستم مدرسه ، بلکه در یک زمینه بین المللی نیز مورد بحث قرار گرفته است. سیاست های آموزشی باید چنین اصلاحات آموزشی را به عنوان یک مفهوم جامع در آینده درک کنند ، اساساً در مورد تقویت امکان دسترسی به حرفه آموزشی و افزایش مشارکت آنها در روند تغییر به معنای مسئولیت مشترک. همچنین می خواهد به معلمان و دانش آموزان نشان دهد معلمان در آموزش صریح و معلم ، به ویژه فرصت های جامع برای درک مشارکت آینده در تحقیقات آموزشی و سیاست آموزشی و بازیگران در سیاست های آموزشی و اصلاحات آموزشی مرکزی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bildungsstandards : Kompetenzorientierung, Aufgabenkultur und Qualitätsentwicklung im Schulsystem