دانلود پی دی اف کتاب Bildungspilger

[ad_1]

در تحقیقات مردم شناسی ، ارتباطی بین دو نوع تحرک سنتی دانشجویان و پویایی سفرهای زیارتی برقرار شده است. بنابراین کتاب فعلی Bildungspilger از دیدگاه جدیدی به پویایی جهانی دانشجویان می پردازد: Hsien-Yi Li از طریق کار فشرده مردم شناسی با دانشجویان موسیقی تایوانی در آلمان ، سوالی را که بسیاری از نوازندگان جوان آسیایی امروز در آلمان دارند بررسی می کند. . برای تکمیل آموزش در آکادمی موسیقی آلمان. بر اساس روایت های شخصی دانشجویان ، لی توانست نشان دهد که آموزش موسیقی در آلمان یک نوع زیارت است و تأثیر بسزایی در تجربه دانشجویان خارج از کشور خواهد داشت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bildungspilger