دانلود پی دی اف کتاب Bildungserfolg in Deutschland. Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از سال 2020 در گروه آموزشی – عمومی ، درجه: 1.3 ، دانشگاه کلن ، زبان: آلمانی ، چکیده: کار حاضر به این سotedال اختصاص یافته است که موفقیت آموزشی کودکان و نوجوانان در جمهوری فدرال تا چه حد است؟ ریشه های اجتماعی آلمان به چگونگی پیدایش این نابرابری فرصت ها ، چگونگی تبیین آنها و اینکه آیا هنوز هم نابرابری خاص طبقاتی در سیستم آموزش وجود دارد بستگی دارد. نابرابری اجتماعی هنوز در سیستم آموزشی وجود دارد و رابطه بین ریشه های اجتماعی و موفقیت در مدرسه هنوز بسیار زیاد است ، خصوصاً وقتی در سطح بین المللی مقایسه می شود. سیستم آموزشی آلمان باید واقعاً به فرصتهای برابر متعهد باشد ، اما نتایج مطالعه PISA ، به ویژه در PISA 2000 ، تفاوت مشخص طبقه ای در عملکرد دانش آموزان را نشان داد. موفقیت آموزشی در آلمان بیش از بسیاری از کشورهای OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) به ریشه های اجتماعی بستگی دارد. نتایج مطالعات PISA به مردم آلمان نشان داده است که نابرابری های تحصیلی در آلمان شدید است ، فرصت های آموزشی ضعیف و در مقایسه های بین المللی شرم آور است. علاوه بر این ، این نابرابری های اجتماعی از سطح آموزشی به سطح تحصیلات افزایش می یابد. از آنجا که آموزش می تواند به عنوان یک منبع اصلی برای فرصت های زندگی تلقی شود ، خواه در رابطه با دسترسی به بازار کار ، امکان مشارکت اجتماعی یا برای توزیع منابع مادی ، توزیع نابرابر فرصت ها میزان بزرگی از عدالت است. مشکلاتی ایجاد می کند. به ویژه مدارس و دانشگاه ها باید فرصت های برابر را ایجاد کنند ، زیرا به عنوان نهادهای عمومی باید یک مأموریت آموزشی اجتماعی داشته باشند. این مهم ، بیش از هر چیز ، فراهم کردن امکان دسترسی به آموزش افراد با ویژگی های مختلف اجتماعی و کاهش نابرابری های آموزشی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bildungserfolg in Deutschland. Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg