دانلود پی دی اف کتاب Bildungsdiversität im sozialen Netzwerk. Erhöht eine hohe Vielfalt den Karriereerfolg?

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از سال 2019 در گروه روانشناسی – کار ، عملیات ، سازمان و اقتصاد ، درجه: 1.1 ، برونشیویگ در دانشگاه فنی Carrollo-Wilhelmina ، زبان: آلمانی ، چکیده: شبکه های اجتماعی چه نقشی در رشد حرفه ای فرد دارند؟ آیا سطح بالایی از تنوع در شبکه خودتان یک مزیت است یا یک ضرر؟ ارتباطات از زمینه های مختلف آموزشی چگونه بر موفقیت شغلی فردی تأثیر می گذارد؟ در پایان نامه ، تأثیر تنوع آموزشی شبکه های اجتماعی بر موفقیت شغلی 519 دانشمند بررسی شد. در این زمینه ، یک میانجیگری در دو بعد پشتیبانی از حمایت شخصی و شغلی پذیرفته شد. طی چندین تحلیل میانجیگری ، تأثیرات بر رضایت شغلی و موفقیت شغلی تجربه شده به عنوان یک معیار موفقیت ذهنی و همچنین تعداد کل انتشارات علمی و تعداد پروژه های تأیید شده شخص ثالث تأیید شده به عنوان معیارهای موفقیت عینی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج قابل توجهی را می توان برای تأثیرات غیر مستقیم از طریق حمایت مربوط به شغل واسطه در هر دو معیار موفقیت ذهنی یافت. هنگام آزمایش اثرات تأخیر در زمان ، تأثیر غیرمستقیم بر تعداد کل انتشارات علمی نیز مشخص شد. تحقیقات آینده باید ابعاد بیشتر تنوع را به عنوان پیش بینی کننده موفقیت شغلی بررسی کند. این شبکه اجتماعی پیش بینی کننده مهم موفقیت شغلی محسوب می شود. تنوع ارتباطات شبکه به ویژه مفید است ، زیرا با منابع مختلفی است که می توان از آنها صلاحیت ها و مهارت های مختلفی کسب کرد. دانشمندان باید دارای یک شبکه توسعه متنوع در رابطه با بسیاری از جنبه ها باشند که می تواند آنها را در سطح شخصی و مربوط به شغل پشتیبانی کند. اعتقاد بر این است که قرار گرفتن در معرض زمینه های مختلف اجتماعی با زمینه های مختلف آموزشی از ویژگی های مهم یک شبکه پشتیبانی مفید است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bildungsdiversität im sozialen Netzwerk. Erhöht eine hohe Vielfalt den Karriereerfolg?