دانلود پی دی اف کتاب Bildungsangebote niedersächsischer KZ-Gedenkstätten. Herausforderungen der gesellschaftlichen Heterogenität und der Lücke zwischen kulturellem und kommunikativem Gedächtnis

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از سال 2020 در گروه تاریخ – سایر ، درجه: 1.0 ، گئورگ آگوست-دانشگاه گوتینگن ، زبان: آلمانی ، چکیده: هدف از این کار بررسی میزان پیشنهادهای آموزشی فعلی در بنای یادبود انتخاب شده در اردوگاه نیدرزاکسن است پاسخ دادن چالش های نابرابری اجتماعی و شکاف روزافزون بین حافظه فرهنگی و ارتباطی. اصطلاح بزرگداشت تقریباً منحصراً به ناسیونال سوسیالیسم و ​​قربانیان آن اشاره دارد. آنها “در مکان های تاریخی (به ویژه اردوگاه ها) محل وقوع اقدامات” خواهند بود. علاوه بر این ، امروزه اطلاعات مربوطه در بیشتر موسسات در دسترس خواهد بود. برای پاسخ به س firstال ابتدا باید قسمت خاصی را دنبال کرد که در آن کلماتی مانند فرهنگ یادآوری و انواع مختلف حافظه توضیح داده شده است. در این زمینه ، ریشه های تاریخی مکان های یادبود در آلمان نیز باید جستجو شود. سپس در مورد وضعیت کنونی تحقیق در رابطه با ساخت سایت های یادبود و چالش های فعلی کار خواهد شد. قسمت تجربی پایان نامه در مورد تجزیه و تحلیل مفاهیم آموزشی فعلی آثار منتخب اردوگاه های کار اجباری در نیدرزاکسن است. برای این منظور ، این معیار از ابتدا باید از متون نظری استفاده شود و از طریق آن بررسی شود که آیا آنها به چالش های ناهمگنی اجتماعی و شکاف روزافزون بین ارتباط و حافظه فرهنگی پاسخ می دهند یا خیر. کلیه مطالب و متون قابل دسترسی عمومی که در وب سایت های مربوط به این یادمان یافت می شود باید به عنوان منبع اصلی باشد. این شامل اطلاعات مربوط به پیشنهادات و اهداف آموزشی خاص و فلسفه نهادها است. این بناهای تاریخی هر کدام بر اساس عوامل خاصی انتخاب شده اند که قرار است تأثیرات آنها بررسی شود. هدف از کار بررسی این است که کدام عوامل قوی تر هستند و تا چه حد تأثیر ضعیف تری در نحوه واکنش نهادها در برابر چالش های فعلی و نحوه برخورد کلی بناهای تاریخی انتخاب شده با آنها دارند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bildungsangebote niedersächsischer KZ-Gedenkstätten. Herausforderungen der gesellschaftlichen Heterogenität und der Lücke zwischen kulturellem und kommunikativem Gedächtnis