دانلود پی دی اف کتاب Bildung

[ad_1]

“کتاب درسی جامعه شناسی” ، ویرایش. مروری جامع و به راحتی قابل درک از اصول ، روشها و رشته های جامعه شناسی در 26 فصل ، توسط هانس خوزه و استفان ماو ارائه می دهد. هر فصل شامل عکس ها ، گرافیک ها و جداول است و با خلاصه ای ، سوالات تمرینی و ادبیات به پایان می رسد. این کتاب الکترونیکی شامل فصل چهاردهم “آموزش” نوشته جوتا آلمدینگر و هایک سولاگا است که جامعه شناسی آموزش و پرورش و در نتیجه ساختار نهادهای آموزشی و تصمیمات آموزشی را معرفی می کند. تمرکز بر نابرابری های آموزشی ، دلایل موفقیت آموزشی و اهمیت صلاحیت در بازار کار است. این یک فصل اضافی در زمینه نوشتن مقالات علوم اجتماعی و واژه نامه جامع اصطلاحات جامعه شناسی ، از جمله “کتاب درسی جامعه شناسی” ، و همچنین یک جدول کامل از مطالب و آینده دارد. فصل 14: آموزش (Jutta Allmendinger & Heike Solga) مطالب: 14.1 سیستم آموزشی آلمان 14.2 توسعه تحصیلی و تحرک آموزشی 14.3 آموزش و کار اجتماعی آن 14.4 نابرابری های آموزشی – تعاریف و میزان 14.4.1 نابرابری فرصت ها و نابرابری نتایج 14.4.2. نابرابری فرصت ها 14.4.3 نابرابری های اضافی 14.5 نابرابری های آموزشی – توضیحات جامعه شناختی 14.5.1 مدل کسب موقعیت 14.5.2 توضیح انتخاب منطقی 14.5.3 نظریه تعارض 14 رویکردهای آموزش و پرورش و بازارهای کار 14.6.1 درآمد آموزشی: ملاحظات نظری 14.6 .2 آموزش و پرورش اشتغال در آلمان 14.6.3 تحصیلات و درآمد 14.6. 4 آموزش و بازار کار در مقایسه بین المللی 14.7 ادبیات آموزش و سیاست اجتماعی – خلاصه – سوالات ورزشی

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bildung