دانلود پی دی اف کتاب Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ein Thema für die Grundschule?

[ad_1]

پایان نامه 2020 در گروه آموزش – جامعه شناسی دانشگاهی ، درجه: 2.0 ، دانشگاه آموزش و پرورش لودویبرگ ، زبان: آلمانی ، چکیده: کارهای کنونی مربوط به موضوع توسعه پایدار یکپارچه در آموزش دبستان است – س Questionال تحقیق به کارگردانی “آموزش برای توسعه پایدار” با توجه به اینکه چه درسی برای دوره ابتدایی مناسب است؟ “و پاسخ پیدا کنید. تمرکز آموزش در توسعه پایدار در مدارس ابتدایی توجه است ، گاهی اوقات دقیق تر در داستان های غیر داستانی. برای این منظور ، سطوح مختلف با مفهوم آموزشی در نظر گرفته شده است. توسعه پایدار به عنوان نقطه تماس است. بر اساس خواسته ها و توسعه سیاست و جامعه (سطح کلان) ، یک بررسی دقیق تر از سطح تحصیلات (سطح خرد) مورد بررسی قرار می گیرد و به طور خاص سطح تعلیمات مدرسه ابتدایی (سطح متوسط) را افزایش می دهد برای محتوا و موضوعات. با توجه به توسعه پایدار. این س atال در همه سطوح مطرح می شود که چگونه و چرا مطالب ذکر شده مربوط به دبستان است و آیا این الزامات می تواند این نوع مدرسه را به همراه داشته باشد Goo را می توان انجام داد یا آنها با شرایط آموزشی کاملاً مطابقت دارند ، که این موضوع را در دوره ابتدایی به عنوان یک موضوع خوب در می آورد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ein Thema für die Grundschule?