دانلود پی دی اف کتاب Bildung durch Wissenschaft : Vom Nutzen forschenden Lernens

[ad_1]

آیا نوع خاصی از آموزش وجود دارد که تنها با مقابله و عمل به علم حاصل شود؟ این چیه؟ آیا آموزش مبتنی بر تحقیق حتی در زمان ما به عنوان عمل شما – به شکل “بولونیا” و دانشگاه سردرگم امکان پذیر است؟ نویسندگان این س ofالات را در چارچوب بحث های دانشگاهی امروز بحث می کنند. وی به عنوان مجری تدریس در دانشگاه ، خود را در نقش عاملان و قربانیان روند بولونیا طی دو دهه گذشته یافته است ، و به همین دلیل فعالانه از کمیته های مختلف حمایت کرده است. در نتیجه ، آنها می گویند که “آموزش از طریق علم” تفاوت های ظریف دانشگاه در سیستم کلی آموزش عالی را توصیف می کند. اگر دانشگاه نمی خواهد کارکرد خاص خود را کاهش دهد یا بخواهد از دانشگاه خارج شود – این شکل تدریس اجتناب ناپذیر است. با این حال ، شانس دستیابی دیگر در طراحی یا تغییرات گسترده در سیستم وجود ندارد ، بلکه فقط در تعاملات خاص بین معلمان و دانش آموزان است. این تنها راهی است که یک دانشگاه تحقیقاتی به دانشجویان خود اجازه می دهد تا در عمل تحقیقاتی خود شرکت کنند و به بازدهی و انتقادی فرآیندها و محصولات خود بپردازند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bildung durch Wissenschaft : Vom Nutzen forschenden Lernens